Kalite Yönetimi

5/5

5 Yıldızlı Kalite! En İyi Hizmet Yüksek Standartlarla Üretim

Toplam kaliteyi sağlamak amacıyla, üretim kalitesini etkileyebilecek tüm faktörler ve bu faktörlerin birbirleriyle olan etkileşim süreçleri incelenerek, uygulanması gereken politika oluşturulup, işleyişe geçirilmektedir. Kalite güvence faktörleri için uyguladığımız sistemi, şu alt başlıklar altında özetleyebiliriz;

  1. İnsan Kaynakları
  2. Personel Eğitimi ve Sağlığı
  3. Hijyen ve Sanitasyon
  4. Satın Alma
  5. Mutfak ve Üretim

İnsan Kaynakları

Kaliteli üretim, kaliteli materyal gerektirir düşüncesiyle, hizmet verecek kadromuzu, büyük bir titizlik ve özenle seçmekteyiz. Personel seçiminde esas olarak, profesyonel sektör deneyimi, eğitime açıklık, hijyenik ve sisteme uygun çalışma prensibine sahip olma şartları aranmaktadır. İşinde uzman, prensipli, eğitilmiş personelin, vereceğimiz hizmet kalitesini, en üst düzeye çıkaracağının bilincindeyiz.

Personel

Personel (kişisel) hijyeni, Mutfak hijyen ve sanitasyonu, Mikrobiyolojik risk faktörleri ve önleme yolları, Mal kabul, depolama ve muhafaza kuralları, Üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, Hijyen zincirini bozan faktörler ve önleme yolları, haşerelerle mücadele yolları ve alınması gereken tedbirler vb. personelin, bilinçli bir şekilde sisteme tabi olmaları sağlanmaktadır.

Hijyen ve Sanitasyon

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin 7 temel prensibi olan; %100 gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, satın alma aşamasından, sunum aşamasına kadar tüm basamaklarda titizlikle uygulanmaktadır.

Satın Alma

Kaliteli üretim, kaliteli malzemeyle başlar prensibinden yola çıkarak, üretimde kullanılan tüm gıda maddelerinin temininde, TSE-ISO 9001-2000, ISO 22000 , Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatına uygun ürünler olmasına hassasiyetle dikkat edilmektedir. Bunun yanında, sebze ve meyveler, günlük olarak sebze halinden, taze bir şekilde alınmaktadır. Ayrıca, tedarikçi firmalara haber vermeksizin yapılan ziyaretlerle, taahhüt edilen kalitenin devamlılığı kontrol edilmektedir.

Mutfak ve Üretim

Kalite güvence sisteminin alt yapısının, işleyişe uygun bir şekilde hazırlanabilmesi için öncelikle mutfak düzen ve organizasyonunun sağlanması gerektiği bilinciyle hareket edilerek, mutfakta, kuru erzak depoları, soğuk hava depoları, et hazırlık bölümü, sebze hazırlık bölümü, hamur yoğurma bölümü, pişirme bölümü, bulaşıkhane, personel yemekhanesi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine tamamen uygundur.