• slogan1
  • slogan2
  • slogan3

Kalite ve Gıda Politikalarımız


HACCP Sistemi'ni uygulayarak gıda güvenliğini sağlamak. Hijyenik ve lezzetli yemekler üretmek, müşteri istekleri doğrultusunda ve müşteri beklentilerinin de üzerinde hizmet sunarak müşteri/tüketici memnuniyetini arttırmak, doğal kaynakları en uygun şekilde, gelecek nesillere de kaynak bırakarak, çevre kirliliğinin önlenmeini sağlamak, iş sağlığını ve güvenliğini her işin önünde tutarak personel eğitimini, motivasyonu sağlamak.

Tüm faaliyetlerimizde HACCP, çevre, ISG ile ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerine ve standartlarına uymak, bu yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek, her seviyedeki personel iş içinde eğitilerek mesleki yetkinliklerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, Miraç Catering küreselleşen dünyada, rekabet gücünü arttırarak, gelecek yüzyıllara kurumsal bir toplu beslenme şirketi olarak taşımaktadır.